Tagasi teadete lehele

Uus liiklusseadus tõi kaasa rohkelt muudatusi

01.08.2011

1. juulist jõustunud uus liiklusseadus muudab oluliselt Eestis kehtivaid liikluseeskirju. Alljärgnevalt on ära toodud neist muudatustest olulisemad.

Alates 1. juulist on sõidukijuhil keelatud kasutada mobiiltelefoni ilma käed-vabad seadmeta ka asulavälistel teedel ning hoida sõiduki liikumise ajal telefoni käes. Samuti keelab uus seadus sõidukiroolis kõik juhtimist häirivad tegevused, olgu selleks söömine, lehelugemine, meikimine vms. Mootorsõiduki juht peab halva nähtavuse korral ja pimeda ajal asulavälisel teel sõiduteele väljumisel ja seal viibimisel kandma spetsiaalset ohutusvesti.

Täpsustatud on tulede kasutamist, et vältida teiste liiklejate eksitamist. Asulavälisel teel tuleb halva nähtavuse korral või pimedas valgustamata teel peatatud või pargitud mootorsõidukil ja selle haagisel lisaks ääre- ja numbrituledele kasutada ka ohutulesid. Peatatud või pargitud sõidukil ei tohi põleda lähi-, kaug- ega udutuled.

Täiesti konkreetselt on uues seaduses sätestatud minimaalne nõutav pikivahe: asulasisesel teel peab sõidukitevahelise pikivahe läbimiseks kuluma vähemalt kaks sekundit ja asulavälisel teel vähemalt kolm sekundit.

Eesliikuvast sõidukist tohib mööda sõita vasakult, erandiks on möödasõit vasak- või tagasipööret sooritavast sõidukist. Üherajaliselt teelt mitmerajalisele sõitmisel peab juht andma teed mitmerajalisel teel sõitvale juhile, kui liikluskorraldusvahenditega ei ole määratud teisiti Vastassuunast läheneva sõiduki juht peab andma teed trammiteel vasakpööret ootavale sõidukijuhile, kui sõiduk takistab trammiliiklust.

Nii teel kui väljaspool seda ei tohi mootorsõidukit juhtides olla joobeseisundis. Seega laieneb joobes juhtimise keeld ka väljapoole teid, olgu see siis põld, mets vms.

Pööret sooritav sõidukijuht peab lisaks jalakäijale andma üldjuhul teed ka jalgratturile, tasakaaluliikurile ning mopeedile, kes ületavad sõiduteed, millele juht pöörab. Jalgratturile ja tasakaaluliikurile tuleb pööret sooritades anda teed ka juhul, kui nad ületavad sõiduteed mõõda ülekäigurada Juht peab sõitma piisavalt väikese kiirusega ja vajaduse korral seisma jääma, kui ta möödub lapsest, sisselülitatud ohutuledega lastebussist, valge kepiga või juhtkoeraga pimedast jalakäijast ning jalakäijast, kelle liikumine on puude või haiguse häiritud.

Reguleerimata ülekäigurajale lähenedes peab juht sõitma sellise kiirusega, mis ei ohusta ülekäigurajale astunud või sinna astumas jalakäijat. Sõna „astumas“ tähendab jalakäija poolt oma tegevuse või hoiakuga väljendatud soovi sõiduteed ületada. Näiteks kui jalakäija seisab kõnniteel sõidutee ääres ja ootab sõidutee ületamise võimalust või kui jalakäija liigub kõnniteel ülekäiguraja suunas ilmselge sooviga sõidutee ületada.

Sõidu- ja rattateepoolne uks ei tohi olla avatud kauem, kui on vaja sõitjate sisenemiseks või väljumiseks. Nähes seisvat bussi, millel on lasterühma tunnusmärk ja põlevad ohutuled, peab juht olema eriti tähelepanelik ja sõitma kiirusega, mis võimaldab ohtu vältida. Laps tohib õuealal mängida kogu selle ulatuses, nii et seal liigeldes peab juht olema eriti ettevaatlik. Kõnniteel võib juht peatada sõiduki veose laadimiseks, kuid mitte lähemal kui 15 meetrit ühissõidukite peatuskohast ning jättes jalakäijale vabaks vähemalt 1,5 meetri laiuse käiguriba.

Ühegi auto esiistmel ning sõiduauto tagaistmel ei tohi last süles sõidutada. Ainus sõiduauto tagaistet puudutav erand on alla 3-aastase lapse sõidutamine takso tagaistmel täiskasvanud sõitja süles tingimusel, et täiskasvanu on turvavööga kinnitatud ja tema süles on üks laps. Vanemate laste sõidutamisel takso tagaistmel tuleb kasutada vähemalt ühte turvavöö patja ja täiskasvanu turvavööd või selle vöörihma. Täiskasvanu turvavööd tuleb kasutada ka vähemalt 3-aastase lapse sõidutamisel sõiduauto tagaistme keskmisel kohal, kui kahe lapse turvaistmete tõttu kolmas turvatool või -häll sinna enam ei mahu. Seljaga sõidusuunas ei tohi last sõidutada sellisel istekohal, mis on varustatud rakendusvalmis esiturvapadjaga.

Halva nähtavuse korral või pimeda ajal liigeldes peab jalakäija kasutama helkurit või valgusallikat ka asulas ja tänavavalgustuse korral. Rula, rulluiske või -suuski, tõukeratast või -kelku või muid sellesarnaseid vahendeid kasutav jalakäija peab sõidutee ületama jalakäija tavakiirusega (3-7 km/h). Kui liiklustihedus võimaldab, tohib jalakäija liikuda ka jalgrattateel, takistamata seal jalgrattureid ja teisi liiklejaid. Jalgratast, mopeedi või mootorratast käekõrval lükkav jalakäija peab liikuma sõidutee pärisuuna ääre lähedal, võimaluse korral väljaspool sõiduteed.

Alla 16-aastased lapsed peavad teel jalgrattaga ja pisimopeediga sõites kandma kinnirihmatud jalgratturikiivrit. Kiivrit peavad kandma nii juht kui sõitja. Ülekäigurajal võib sõidutee ületada jalgrattaga sõites, kuid reguleerimata ülekäigurajal sõites teed ületaval jalgratturil ei ole sõidukijuhi suhtes eesõigust, välja arvatud juhul, kui jalgrattur ületab ülekäigurajal sõiduteed, millele sõidukijuht pöörab. Jalgrattal ja pisimopeedil peab pimedas või halva nähtavuse korral sõites põlema ees valge ja taga punane tuli. Kõnniteel tohib jalgrattaga sõita üksnes alla 13-aastane jalgrattur ja tema kuni kaks saatjat ning väikelast rattatoolis sõidutav jalgrattur. Samuti võib seal sõita siis, kui sõiduteel sõitmine on tee seisukorra tõttu oluliselt raskendatud.

Jalgratta ja pisimopeediga võib sõita sõiduteel ka kergliiklustee olemasolul. Jalgratturid ja mopeedijuhid võivad mööduda seisvast või aeglaselt liikuvast sõidukist paremalt, kui selleks on piisavalt ruumi ja selle sõiduki juht ei ole andnud märku parempöördeks. Täiskasvanu vahetu järelevalve all võib sõiduteel jalgratast juhtida vähemalt 8-aastane laps. Pisimopeedi võib aga juhtida vähemalt 14-aastaselt, kuid tal peab olema kaasas jalgratturi juhiluba. Pisimopeedijuht ei tohi sõita kiiremini kui 25 km/h ning tasakaaluliikuri juht kiiremini kui 20 km/h.

Uue liiklusseaduse kohaselt on tavamopeed mootorsõiduk, mis peab olema registreeritud ning mille suhtes tuleb sõlmida ka kohustuslik liikluskindlustus. Enne uue liiklusseaduse jõustumist kasutuselolnud mopeedid peavad olema registreeritud ja kindlustatud 1. juuliks 2012. Mopeedi juhtimiseks on nõutav juhiluba. Selleks sobib spetsiaalselt mopeedi juhtimisõigust tõendav dokument (AM-kategooria juhiluba) või mistahes muu mootorsõiduki juhiluba. Juhiluba ei nõuta isikult, kes on sündinud enne 1993. aasta 1. jaanuari. Kuni 2013. aasta 1. jaanuarini ei nõuta mopeedi juhtimisõigust neilt, kes on järgmise aasta alguses 16-17-aastased. Mopeediga sõitmisel peab kasutama motokiivrit ega tohi sõita kiiremini kui 45 km/h.

Detailsemat infot uue liiklusseaduse kohta saab veebilehelt  www.mnt.ee/liiklusseadus2011/